Měsíc v nás – otevřený dialog o menstruaci

10.09.2010 13:05

Měsíc v nás – otevřený dialog o menstruaci

19. a 20. listopadu 2010, Praha, Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1

Záštitu převzala Olga Sommerová.

Záměrem projektu „Měsíc v nás“ je přivést pozornost k tématu menstruace a otázce ženství obecně. Jsme silně spojeny s fenoménem dnešní doby, a tím je proměna. Stejně jako se měsíc neustále proměňuje ve svých fázích, roční období přechází jedno v druhé, tak i menstruační cyklus přivádí naše vědomí ke vnímání proměn a přerodů světa, ve kterém žijeme.

Menstruace je jedním ze symbolů ženství. Tento symbol zde používáme jako bránu, která nás vede dál a hlouběji k podstatě ženství, k podstatě bytí vůbec. V naší společnosti je menstruace často předmětem studu, skrývání, je považována za něco negativního, obtěžujícího a nemístného. Reklamy nás vedou k jejímu zneviditelnění. Naším smyslem je očistit cyklus menstruace od tabu a předsudků a vrátit ji tak hodnotné a vážené místo v našich životech.

Chceme vytvořit otevřený prostor pro dialog, pro přátelské a respektující setkání různých názorů a kreativních přístupů. K jednomu stolu přivádíme odborníky/ce  z oboru gynekologie, homeopatie,  celostní medicíny, psychoterapie, klinické psychologie a především vás, ženy!

Menstruace se dotýká téměř většiny žen, opakovaně každý měsíc po celý rok. Není to jen 5 dní krvácení, jde o celý cyklus tvoření. Silně ovlivňuje to, jak se ženy cítí a nepřímo tím ovlivňuje i jejich partnery, děti a lidi kolem nich. Proč se má žena se svým cyklem cítit nepohodlně? Mnohdy chybí praktické i teoretické informace, že tento čas může být bohatým zdrojem inspirace, regenerace a návratu k sobě jako k ženě.

Inspirací nám byl dokumentární film slovenské režisérky Diany Fabiánové „The Moon Inside You, na jehož projekci jste srdečně zváni a také se můžete těšit na besedu s režisérkou.

Setkání Měsíc v nás je otevřeno ženám všech věků, vzdělání, zaměření ve všech obdobích ženského života. Nejde jen o menstruaci, ale o všechny stádia ženské proměny, které s měsíčním cyklem souvisejí, menopausu nevyjímaje. Je také určen odborné veřejnosti, která se s tématem setkává ve své profesi (lektorky ženských seminářů a workshopů, duly, gynekologové/žky, přírodovědci/kyně, terapeuti/ky apod.) a všem dalším ženám a mužům, které téma zajímá a oslovuje.